Medi Ambient

“La llei de canvi climàtic és una bona llei que guiarà l’actuació dels governs sigui quin sigui el seu signe ideològic”

  • Actualitzat:
  • Creat:

Jordi Terrades afirma que “hem d'accelerar la transició ecològica de l'economia, en particular la transició energètica, i hem d'impulsar polítiques eficaces per frenar el deteriorament del medi”

El portaveu de medi ambient del Grup Socialista, Jordi Terrades, ha afirmat avui que “hem d'accelerar la transició ecològica de l'economia, i en particular la transició energètica, i hem d'impulsar polítiques eficaces per frenar el deteriorament del medi. Conscients d’aquests reptes, i que els principis de la solidaritat formen part també dels valors que els socialistes defensem, des del primer moment vam comprometre la nostra acció política en un sentit positiu per tirar endavant la llei de canvi climàtic”. “La llei que avui aprovem és una bona llei que en la seva estructura central compta amb una gran dosi de consens que servirà per guiar l’actuació dels governs, sigui quin sigui el seu signe ideològic”, ha afegit.

 

Segons Jordi Terrades, “els socialistes catalans ens sentim reconeguts a la Llei. No només per les aportacions que hi hem fet, també pel treball de tots els i les ponents. Amb les propostes de tots, també amb les concessions que ens hem fet, crec després d’uns quants mesos de treball, surt una llei de canvi climàtic de Catalunya millor de la que va entrar al govern com avantprojecte. “Aturar el canvi climàtic, fins i tot adaptar-nos, requereix adoptar mesures excepcionals, basades en el coneixement científic: cal augmentar l'eficiència energètica i afrontar el canvi de la manera de producció i de consum d'energia, des de fonts que utilitzen els combustibles fòssils a fonts renovables, així com canviar el model alimentari, responsable d'un 20% de l'escalfament global”, ha dit.

 

“Els socialistes hem defensat i han quedat incorporades propostes com fixar objectius clars i ambiciosos de reducció d'emissions de GEH a 2050 i al 2030, tant per a l'economia en el seu conjunt com per a cada un dels sectors d'emissió, per tal d’enviar un senyal contundent per orientar les decisions d'inversors per a cada sector; i adoptar sendes de reducció de GEH a llarg termini (2050), que mostrin el camí per assolir els objectius fixats. Aquestes sendes, revisables cada 5 anys, faciliten la coherència i ajuden a identificar dificultats i oportunitats, i la seva adaptació periòdica permet adaptar-nos als avenços que puguin donar-se al llarg del temps”, ha explicat.

 

“És un encert, doncs, la tramesa al Parlament, per a la seva aprovació, d'un pressupost quinquennal d'emissions de GEH, així com l'elaboració de un corresponent informe anual, el que facilitarà orientacions de les decisors públiques i reforça les garanties d'èxit dels objectius a 2030 i 2050”, ha dit Terrades, que també ha subratllat “la substitució i modificació de tributs que graven bons recursos (el treball, la inversió productiva) per aquells que graven mals recursos (la contaminació, l'ús ineficient de l'energia, etc.), per emprar els termes de l'Agència Europea de Medi Ambient”.

 

“Estem a favor d'una reforma fiscal ambiental integral que gravi emissions i que modifiqui comportaments. Els ho deia, els reptes són grans, però aquesta és una llei amb ambició”, ha conclòs.