Medi Ambient

Manifest dels i les socialistes catalans amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua

  • Actualitzat:
  • Creat:

El 22 de Març es commemora el Dia Mundial de l'Aigua, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre una correcta gestió de l’aigua. El tema d'aquest any és "No deixar ningú enrere".

Des del PSC entenem l’aigua com un dret fonamental a la vida.

El reconeixement per part de l’Assemblea General de Nacions Unides, el juliol de 2010, de l’accés bàsic a l’aigua i el sanejament com un DRET HUMÀ té relació directa amb la consideració de l’aigua com un dret social, base de la vida i de l’economia, i garant del bé comú.

Considerem l’aigua com a bé públic i com a dret humà i, en conseqüència, des de les Administracions s’ha de garantir l’accés universal, impedint situacions d’exclusió social.

Per aquesta raó, cap persona ni família pot ser privada del subministrament d’aigua i del servei de sanejament per cobrir les seves necessitats vitals bàsiques per raons econòmiques.

S’ha d’implantar una gestió integral del cicle de l’aigua que, a més de l’abastament i el sanejament, garanteixi una protecció efectiva dels ecosistemes aquàtics.

L’aigua és imprescindible per a la vida i l’ús que en fem s’ha d’adequar a les noves realitats que estan modificant les condicions de vida al nostre planeta: el CANVI CLIMÀTIC. En el cas del nostre país, especialment vulnerable als impactes d’un clima que es va tornant cada vegada més sec, s’està produint una creixent pressió sobre els recursos hídrics de tot el territori, que pot provocar  una minva de l’aigua disponible, tant en quantitat com en qualitat, el que pot comportar greus dèficits ecològics, generadors al seu torn de desequilibris territorials i desigualtats socials.

Des del PSC creiem que necessitem un NOU ACORD SOCIAL I POLÍTIC AMB L’AIGUA, per garantir la qualitat de vida de la ciutadania, el respecte pel medi ambient i la solidari-tat amb els més desfavorits i amb les generacions futures.

Fitxers adjunts: