Medi Ambient

Per un compromís real, sòlid i estable per a un canvi de model energètic i lluita contra la pobresa energètica a Catalunya.

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest Dia Mundial de l'Energia, 14 febrer 2018

En l’actual context d’acceleració del canvi climàtic, d’augment de la dependència energètica del país, dels augments de preus de tota mena d’energia i de la pobresa energètica, es fa evident la urgència d’abordar definitivament el canvi de model energètic. Necessitem una Catalunya amb un model energètic 100% renovable, descarbonitzat, desnuclearitzat, distribuït i de governança més democràtica.

Avui 14 de febrer, Dia Mundial de l’Energia, el PSC vol tornar a reivindicar la necessitat d’impulsar i d’executar polítiques reals i ambicioses de transformació de l’actual model energètic fòssil, que és un llast per a la nostra economia productiva, els consumidors i el medi ambient.   

El PSC proposa:

-          Impulsar l’aprovació definitiva del Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya, per a una Catalunya 100% renovable al 2050 i la Llei de Transició Energètica sostenible.

 

-          Aprovar un Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 2018-2050, que inclourà un pla d’etapes amb les fites a assolir per al 2030, 2040 i 2050. 

 

-          Aprovar i executar un Pla de treball d’energia neta (2018-2025) amb urgència, que inclogui: els canvis normatius necessaris per a facilitar la implantació de les instal·lacions d’energia fotovoltaica i eòlica i amb dotació econòmica suficient; impulsi l’estalvi i l’eficiència energètica en tots els sectors, però especialment en la indústria i el transport, com a peça clau del nou model energètic; el suport a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i les infraestructures d’emmagatzematge, en habitatges i empreses, i en les administracions públiques; faciliti l’electrificació del transport públic; prioritzi el desenvolupament del vehicle elèctric i les infraestructures de recàrrega; impulsi noves xarxes de calor i/o fred (district heating) i energètiques intel·ligents (smart grids); mesures de rehabilitació energètica i de criteris constructius per aconseguir edificacions d’emissions neutres de GEI; noves mesures de fiscalitat energètica i ambiental; contempli un fons de garantia per a inversions ciutadanes en eficiència energètica i renovables.

 

-          El tancament de les centrals nuclears de Catalunya, a la fi del cicle de vida per al qual van ser dissenyats (40 anys), de manera que el darrer reactor haurà d’estar tancat el 2027. En aquest moment la Generalitat ja ha de fer, conjuntament amb les administracions locals, un Pla de desenvolupament econòmic de les poblacions on estan ubicades les centrals, per garantir l’ocupació de les persones i, a banda, un seguiment dels Plans de tancament de les centrals.

 

-          Per evitar les situacions de pobresa energètica proposem un canvi normatiu més just, que asseguri a la ciutadania vulnerable tots els subministraments energètics, no només de l’electricitat. A banda, proposem un Pla català contra la pobresa energètica estructural, pactat, finançat i coordinat entre la Generalitat, les administracions locals i les entitats del tercer sector. Aquest pla hauria d’incloure mesures per a garantir els consums energètics mínims bàsics, també hauria d’integrar altres accions d’implantació de solucions d’estalvi i eficiència energètica i instal·lacions de renovables en els habitatges de les famílies vulnerables.

 

-          Implicar la ciutadania en la construcció del nou model energètic de Catalunya.

 

Proposem:

o   Programa de suport a l’energia ciutadana sostenible: els consumidors han de ser un agent actiu del model elèctric renovable. Hem de fer canvis reglamentaris i donar suport econòmic per facilitar les eines a la ciutadania per a què pugui autoproduir, emmagatzemar i compartir-vendre la seva energia, amb instal·lacions fotovoltaiques, sistemes d’emmagatzematge i vehicles elèctrics.

 

o   Programa d’informació, sensibilització i conscienciació social dels reptes energètics a Catalunya i la necessitat del nou model energètic, adreçat a la ciutadania, el món educatiu i els mitjans de comunicació.

 

o   Crear els mecanismes per a garantir la participació i compromís de la societat en la construcció del nou model energètic català, sense exclusions de gènere i/o situació social: consulta, recollida de propostes i difusió entre el món associatiu, les empreses i la ciutadania.

 

Febrer 2018

 

Fitxers adjunts: