Medi Ambient

Videos RSS

Jordi Terrades creu que el conseller Rull “no s'arremanga prou per arribar a acords”

El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció socialista que insta el Govern a aprovar abans de finals de 2017, d’acord amb la resta d’administracions públiques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial horitzó 2025, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire als nivells que determina la legislació europea. Tanmateix, el Govern haurà de presentar al Parlament de Catalunya, en el termini d'un any, un projecte de llei de qualitat de l'aire. També insta a incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, una estratègia per reduir l'ozó troposfèric, a la comarca d’Osona. El portaveu de Medi Ambient del Grup Socialista, Jordi Terrades, ha afirmat que “la millora de la qualitat de l’aire és sens dubte un dels principals reptes ambientals al qual hem de fer front en el primer quart de segle, i diàleg, negociació i pacte són necessaris per tenir un nou pla d’actuació. Creiem que el conseller Rull no s’arremanga prou per arribar als acords necessaris”, ha dit Terrades, per qui “a Catalunya tenim un dèficit d’informació de dades reals de contaminació, i proposem que totes les estacions de mesura s'automatitzin i que controlin tots els components contaminants”. Jordi Terrades ha assenyalat que “reduir la contaminació, té uns efectes directes sobre la despesa pública: menors admissions hospitalàries, menors admissions al sistema d’atenció primària, menor prescripció de medicaments; menys absentisme laboral. menys absentisme escolar”. “A l’hora d’actuar en la millora de la qualitat de l’aire, és clau el paper de la suma. I la suma implica treballar de manera coordinada i amb un lideratge ferm. Quan parlem de la qualitat de l’aire aquest lideratge correspon a la Generalitat, amb normes clares, protocols clars, i un horitzó de recursos pressupostaris pels propers anys”, ha indicat. Segons el portaveu socialista, “els 7,5 milions d'habitants de Catalunya van respirar aire contaminat durant 2016. Combatre la contaminació de l'aire suposa aplicar canvis estructurals en matèries de transport i industrial”.